Datenschutzerklärung

Uw reisgids voor Datenschutzerklärung

Privacybeleid

1. Doelstelling

1.1 Deze gegevensbeschermingsverklaring verstrekt informatie over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens binnen ons online-aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud (hierna gezamenlijk aangeduid als "online-aanbod" of "website"). De verklaring gegevensbescherming geldt ongeacht de domeinen, systemen, platforms en apparaten (bv. desktop of mobiel) waarop het onlineaanbod wordt uitgevoerd.

1.2 De term "gebruiker" omvat alle klanten en bezoekers van ons online aanbod. De gebruikte termen, zoals "gebruiker", moeten worden opgevat als geslachtsneutraal.

2 Noot over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Cruise Media GmbH
Am Sonnenhang 22
35447 Reiskirchen

Telefoon: 06408 - 65 929 79
E-mail: [email protected]

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen en dergelijke) vaststelt.

3. basisinformatie over gegevensverwerking

3.1 De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat gebruikersgegevens alleen worden verwerkt als daarvoor wettelijke toestemming is gegeven. Dit betekent in het bijzonder dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de levering van onze contractuele diensten (bijv. verwerking van bestellingen) en online diensten, of wettelijk verplicht is, of als de gebruikers hun toestemming hebben gegeven, evenals op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod), in het bijzonder in het geval van bereikmeting, het verzamelen van toegangsgegevens en het gebruik van diensten van derden.

3.2 Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens op basis van de vanaf 25 mei 2018 geldende verordening gegevensbescherming (DSGVO) wijzen wij erop dat de rechtsgrondslag voor toestemming Art. 6 (1) lit. a en Art. 7 DSGVO is, de rechtsgrondslag voor de verwerking voor de vervulling van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen is Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, de rechtsgrondslag voor verwerking om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen is art. 6 para. 1 lit. c DSGVO, en de rechtsgrondslag voor verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

3.3 Wij treffen organisatorische, contractuele en technische beveiligingsmaatregelen volgens de laatste stand van de techniek om te waarborgen dat de bepalingen van de wetten op de gegevensbescherming worden nageleefd en aldus de door ons verwerkte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden.

4. gegevensverzameling op onze website

4.1 Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • Browsertype en -versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

4.2 Cookies

Sommige van de internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

5. analyse-instrumenten, plugins en web fonts

5.1 Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

In het kader van Google AdWords maken wij gebruik van zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie geplaatst voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden getraceerd over de websites van AdWords-klanten. De informatie die met de conversie-cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. De klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Indien u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de cookie voor het bijhouden van conversies van Google eenvoudig te deactiveren via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken.

Het opslaan van "conversiecookies" is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google conversion tracking is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert.

5.2 Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts die door Google worden aangeboden voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven.

Daartoe moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Hiermee wordt Google geïnformeerd dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, zal een standaardlettertype van uw computer worden gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

5.3 Font Awesome

Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts die worden geleverd door Fonticons, Inc. voor de uniforme weergave van fonts. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven.

Daartoe moet de browser die u gebruikt een verbinding tot stand brengen met de servers van Fonticons, Inc. Hierdoor wordt Fonticons, Inc. ervan op de hoogte gesteld dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van webfonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online-aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, zal een standaardlettertype van uw computer worden gebruikt.

Meer informatie over Font Awesome kunt u vinden op https://fontawesome.com/help en in het privacybeleid van Fonticons, Inc.: https://fontawesome.com/privacy.

5.4 Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die wij op de website aanduiden gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

6 Online marketing en partnerprogramma's

6.1 Amazon Partner Programma

De beheerders van deze website nemen deel aan het Amazon EU affiliate programma. Amazon.co.uk integreert advertenties en links naar de website Amazon.co.uk op onze pagina's, waaraan wij geld kunnen verdienen via terugbetaling van advertentiekosten. Amazon gebruikt cookies om de herkomst van bestellingen te achterhalen. Hierdoor kan Amazon herkennen dat u op de partnerlink op onze website hebt geklikt.

De opslag van "Amazon cookies" is gebaseerd op Art. 6 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft hier een rechtmatig belang bij, aangezien de hoogte van zijn affiliatevergoeding alleen via de cookies kan worden bepaald.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Amazon, zie het privacybeleid van Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

6.2 Affiliate-programma van Booking.com

Wij zijn deelnemer aan het affiliate programma van Booking.com B.V., Herengen 59, op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de economische exploitatie van ons online aanbod in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f. DSGVO), zijn wij deelnemers aan het affiliate programma van Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nederland (hierna "Booking.com"). Booking.com gebruikt cookies om de herkomst van boekingen te kunnen achterhalen. Booking.com kan onder andere herkennen dat u op de partnerlink op deze website hebt geklikt en vervolgens een boeking bij Booking.com hebt gemaakt. Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Booking.com en om u af te melden, verwijzen wij u naar het privacybeleid van het bedrijf: https://www.booking.com/content/privacy.de.html.

6.3 Awin-partnerprogramma

Wij nemen deel aan het partnerprogramma op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO), nemen wij deel aan het partnerprogramma van AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn (hierna "AWIN"). AWIN kan cookies gebruiken en vaststellen dat u op deze website op een affiliate link heeft geklikt. Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door AWIN verwijzen wij u naar de verklaring inzake gegevensbescherming van het bedrijf: https://www.awin.com/de/rechtliches/

6.4 GetYourGuide Affiliate Programma

De exploitanten van deze website nemen deel aan het affiliate-programma van GetYourGuide GmbH, Erich-Weinert-Straße 145C, 10409 Berlijn (hierna GetYourGuide). GetYourGuide kan cookies gebruiken en detecteren dat een affiliate link door u is aangeklikt op deze website. Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door GetYourGuide verwijzen wij u naar het privacybeleid van het bedrijf: https://www.getyourguide.de/privacy_policyhttps://www.awin.com/de/rechtliches/

6.5 Denmark.co.uk Affiliate-programma

Wij nemen deel aan het Denemarken.de affiliate programma. Op onze pagina's zijn iFrame-boekingsmaskers en ander reclamemateriaal geïntegreerd, waarop wij door middel van transacties, bijvoorbeeld door leads en verkopen, een vergoeding voor reclamekosten kunnen ontvangen.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Denmark.co.uk verwijzen wij u naar het privacybeleid van Denmark.co.uk.

6.6 CHECK24.net Partnerprogramma

Wij nemen deel aan het CHECK24.net-partnerprogramma. Op onze pagina's zijn iFrame-boekingsmaskers en ander reclamemateriaal geïntegreerd, waarop wij door middel van transacties, bijvoorbeeld door leads en verkopen, een vergoeding voor reclamekosten kunnen ontvangen.

Verdere informatie over het gebruik van gegevens door CHECK24.net is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van CHECK24.net.

7 Recht op informatie, wissen, blokkeren

U hebt te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking, alsmede het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Waar is Datenschutzerklärung?

Datenschutzerklärung is een stad .

Steden in de buurt van Datenschutzerklärung